Integraatiot ja rajapinnat

Toteutamme integraatiot eri järjestelmien välille

Mikä on integraatio ja miten integraatioihin liittyy rajapinta ja API?

Integraatio yhdistää tietojärjestelmät

Integraatiolla tarkoitetaan yhden tai useamman järjestelmän yhdistämistä toiseen järjestelmään. Integraation avulla tietojärjestelmät saadaan keskustelemaan ja vaihtamaan tietoja keskenään. Integraatiolla data saadaan siirtymään automaattisesti erilaisten järjestelmien välillä.

Integraatiot ja API

Integraatiot toteutetaan ohjelmointirajapintojen kautta. Rajapinnat mahdollistavat eri teknologioilla totetettujen tai eri alustoilla toimivien ohjelmistojen kekustelun keskenään. Kun kaksi tai useampi järjestelmää yhdistetään, pystytään järjestelmien välillä siirtämään tietoa automaattisesti.

Rajapinnat ovat olleet osa ohjelmisto- ja integraatioarkkitehtuureja yhtä kauan kuin tietojärjestelmiä on ollut olemassa. Pilvipalvelujen ja alustatalouden nousun myötä rajapinnat ovat nousseet uudelleen eturiviin ja ne ovat nykyään erottamaton osa pilvipalveluita ja nykyaikaista ohjelmistokehitystä.

Onko järjestemäintegraatio, palvelun modernisointi pilvi-integraatiolla tai manuaalisen tiedonsiirron automatisointi ajankohtaista?

Me suunnittelemme ja toteutamme ketterästi integraatioita. Saamme eri teknologioilla tai alustoilla toteutetut ohjelmistot keskustelemaan keskenään.

Toteutustapoja integraatiolle on monia, joista sopivimmat työkalut valitaan käyttökohteen ja asiakkaan tarpeen mukaan.

Integraatiopalveluita:

 • API määrittely, suunnittelu ja toteutus
 • Active Directory, Azure AD - tunnistautuminen ja pääsynhallinta
 • API Management - julkaisu, pääsynhallinta, versiointi
 • API Gateway - API yhdistäminen
 • Frontdoor - Load Balancing, Web sovellusten palomuurit
 • API Monitoring - API:en käyttö ja seuranta
 • Serverless, Functions, Logic Apps
 • Service Bus, Event Hub, Event Grid - Event pohjaiset ratkaisut
 • API Devops - API paketointi, julkaisu, testaus

Tarvitsetko integraatiota?

Kartoitetaan yhdessä integraatiotarpeet ja yhdistetään järjestelmät!

Integraatiotermejä: Rapapinta, API, REST, JSON

Mikä on rajapinta?

Rajapinta on määritelty sopimus siitä, miten ohjelmistot kommunikoivat keskenään ja käskevät toisiaan. Rajapinta on siis tarkka määritys siitä miten ja millä toiminnoilla eri ohjelmat voivat keskustella keskenään.

Mikä on API?

API (Application Programming Interface) tai sovellusrajapinta tarkoittavat samaa kuin rajapinta. Eli, kun joku puhuu API:sta, sovellusrajapinnasta tai rajapinnasta tarkoittaa hän yleensä samaa asiaa.

Mikä on REST API?

REST on rajapintojen toteuttamiseen tarkoitettu arkkitehtuurimalli tai -tyyli. Koska pilvi- ja verkkopalvelut keskustelevat keskenään rajapintojen yli, tarvitsevat rakennettavat palvelut yhteisen kielen. Yksi yleisimmin käytetty verkkopalveluiden rajapintojen kieli, eli arkkitehtuuurimalli on REST. REST on hajautettujen sovellusten ja palveluiden väliseen kommunikointiin tarkoitettu arkkitehtuurityyli. Voidaan sanoa että REST on liima, joka yhdistää verkon palvelut toisiinsa. Kun käytät mobiilisovellusta ja verkkopalvelua, on sovellukset liimattu taustajärjestelmään yleisimmin REST rajapinnalla.

Mikä on JSON?

JSON on avoin ja yhteinen dokumenttimalli, jolla rajapinnat käsittelevät tietoa. Kun mobiilisovelluksella haet aikataulutietoja, kutsut useimmiten REST rajapintaa, jossa taustajärjestelmä palauttaa hakutuloksen rakenteisena JSON dokumenttina.

Rajapintojen jaottelu

Yksi rajapintojen jaottelu voidaan tehdä niiden käyttökohteen ja saatavuuden mukaan:
 • Sisäiset rajapinnat
 • Kumppani tai asiakasrajapinnat
 • Avoimet rajapinnat

Sisäiset rajapinnat

Sisäiset rajapinnat on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan yhden organisaation sisällä. Ne on yleensä suojattu niin että niihin pääsee sisään ainoastaan organisaation omasta verkosta tai kirjautumalla organisaatiotunnuksella.

Kumppani rajapinnat

Kumppani rajapinnat on tarkoitettu tietylle taholle esimerkiksi asiakkaalle. Ne on suojattuja ja niihin pääsy on sallittu ainoastaan tietyille taustajärjestelmille tai käyttäjille

Avoimet rajapinnat

Avoimet rajapinnat on nimensä mukaisesti täysin avoimia ja ne ovat kenen tahansa käytettävissä. Niiden koko rajapinta on myös kuvattu avoimisesti